Deschiderea festiva a anului universitar 2016-2017 va avea loc in data de 30 septembrie 2016, ora 10, in Sala de sport a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes nr. 62 A.

Planuri de învăţământ

În conformitate cu legea 288 din 24 iunie 2004, privind organizarea studiilor universitare

 
domenii
specializări
FILOSOFIE Filosofie
LIMBI ŞI LITERATURI

Limba şi literatura română
Română - Engleză
Română - Franceză

LIMBI MODERNE APLICATE Limbi moderne aplicate
STUDII CULTURALE Etnologie
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Jurnalism
Comunicare şi relaţii publice
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială
ARTE PLASTICE Pictură
TEOLOGIE ORTODOXĂ Teologie ortodoxă didactică
Teologie ortodoxă pastorală
TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ Teologie greco-catolică didactică
Teologie greco-catolică pastorală
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogia invatamantului primar si prescolar


(click aici pentru a vizualiza lista disciplinelor complementare-obligatorii,
opţionale şi facultative - trunchi comun, Ştiinţe umaniste)


I. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă
180 credite la discipline obligatorii şi opţionale

* Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământ (gimnazial, liceal, superior) absolventul trebuie să posede certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic.
** Practica de specialitate se efectuează în module de câte 2 săptămâni.

II. Structura anului universitar (în săptămâni)

 
Activităţi didactice
Sesiune de examene
Vacanţe
Practică
Total
sem. I
sem. II
iarnă
vară
restanţe
iarnă
vară
primavară
vară
Anul I
14
14
4
4
2
2+1
9
-
2
52
Anul II
14
14
4
4
2
2+1
9
-
2
52
Anul III
14
14
4
4
2
2+1
9
-
2
52
 
III. Numărul orelor pe săptămână
 
Semestrul I
Semestrul II
media ore/săptămână
Anul I
18-23
18-23
22
Anul II
18-23
18-23
22
Anul III
18-23
18-23
22
 
IV. Condiţii de înscriere în anul de studii următor

Studentul este considerat promovat dacă a obţinut nota minimă 5 (cinci) la fiecare dintre disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ. Înscrierea în anul II de studiu este condiţionată de obţinerea a 30 de credite în anul I la discipline obligatorii.

V. Examenul de licenţă

Organizarea examenului de licenţă se face conform normelor în vigoare la data susţinerii.

VI. Simboluri:

DF= discipline fundamentale; DS= discipline de specialitate; DC= discipline complementare; DFA: Discipline facultative: E= engleză; F= franceză; G= germană; R= română.