Deschiderea festiva a anului universitar 2016-2017 va avea loc in data de 30 septembrie 2016, ora 10, in Sala de sport a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes nr. 62 A.

ADMITERE 2013 | master | taxe de înscriere

Taxe de admitere şi scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:

• 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
• 100 lei taxa pentru procesarea dosarului
Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.
• Taxa de şcolarizare este de 2000 de lei/ an universitar.

Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:
• candidatii orfani de ambii parinti;
• candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:
• candidatii orfani de un parinte;
• copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) si didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din institutiile de invatamant de stat, precum si copiii celorlalte categorii de salariati din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa se stabileste de Senatul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca in conformitate cu prevederile Legii Educatiei si se publica in Regulamentul de Taxe al UTCN.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
• Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
• Reducere taxa de camin pana la 100%,
• Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid prin Hotarare de Birou Senat, la inceputul fiecarui an universitar.