Programe de studiu

NIVEL LICENȚĂ

Limba și literatura română

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ
Planul de învățământ (PDF)

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ
Planul de învățământ (PDF)

Limba și literatura română - Limba și literatura franceză

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ
Planul de învățământ (PDF)

Limbi moderne aplicate

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: LIMBI MODERNE APLICATE
Planul de învățământ (PDF)

Etnologie

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: STUDII CULTURALE
Planul de învățământ (PDF)
Pagina specializării

NIVEL MASTERAT

Literatura română şi modernismul european

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ
Planul de învățământ (PDF)

Limba română în context european

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ
Planul de învățământ (PDF)

Literatura engleză pentru copii şi tineret

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: LIMBĂ ȘI LITERATURĂ
Planul de învățământ (PDF)

Limba franceză în traduceri specializate

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: LIMBI MODERNE APLICATE
Planul de învățământ (PDF)

Etnoturism - Etnologia şi turismul cultural

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: STUDII CULTURALE
Planul de învățământ (PDF)

Studii canadiene

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: STUDII CULTURALE
Planul de învățământ (PDF)

NIVEL DOCTORAT

Școala doctorală de Științe umaniste - Domeniul Filologie

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani
Planul de învățământ (PDF)
Detalii