PREZENTARE

Specializarea Filosofie, înființată în 1999 sub forma Filosofie-Jurnalism, este o specializare acreditată în 2006 și reacreditată în 2013 (ca monospecializare, în sistem Bologna).

Forma de studiu este la zi, iar durata studiilor este de 3 ani.

Studenții specializării Filosofie se pot iniția sau perfecționa în toate aspectele filosofiei, atât pe planul istoriei filosofiei, cât și din punctul de vedere al filosofiei sistematice (plan de învățământ).

Specializarea Filosofie poate reprezenta doar prima etapă din linia de studiu licență-masterat-doctorat, absolvenții având posibilitatea de a urma studiile de masterat la specializarea Drepturile omului (domeniul Filosofie) și, mai departe, de a încununa ciclul de studii prin studii la Școala doctorală „Filosofie și comunicare”, toate în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.