ADMITERE 2020

Domeniul: Asistență socială
Specializări:
- nivel licență: ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  • locuri scoase la concurs: 14 buget, 83 taxă
  • perioada de înscriere, nivel licență: 6-12 iulie
  • modalitatea de admitere: media de admitere = media de bacalaureat
- nivel masterat: ASISTENŢĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ A VÂRSTNICILOR ŞI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
  • perioada de înscriere, nivel masterat: 14-18, 20-24iulie
  • modalitatea de admitere: probă de concurs (interviu online) - 50%; media examenului de licență: 50%

ÎNSCRIERILE SE FAC ONLINE

Persoană de contact: lector univ. dr. Adriana Călăuz, adrianacalauz@yahoo.com, 0751 775 081

Misiune

Programului de studii Asistență socială are o misiune complexă didactică și de cercetare, urmărind: pregatirea de asistenți sociali, perspectiva urmării unei cariere în cercetare, formarea în spiritul cercetarii-dezvoltării-inovării, formarea de specialiști cu orizont umanist și cultural larg.

Obiective

Obiectivele programului de studii Asistență sociala derivă din caracterul preponderent aplicativ, fără a exclude componența științifică, sunt: atingerea unui nivel de competitivitate și performanță ridicat, educarea și formarea specialiștilor în domeniul Asistenței sociale prin parcurgerea unor discipline de specialitate, promovarea activității de cercetare științifică.

Oportunități de încadrare a absolvenților

asistenti sociali in cadrul primariilor, a Directiilor pentru protectia copilului, Directiei pentru evidenta persoanelor, Directia pentru munca si protectie sociala, Directia generala pentru protectia persoanelor cu handicap; asistent de cercetare in asistenta sociala; asistent social cu competente in sanatate mentala; consilier de probatiune...