Misiunea și obiectivele programului de studii de Asistență Socială

Programul de studii de licenţă Asistență Socială are misiunea  creării  forței de muncă, de a forma specialiști în domeniul Asistenței sociale. Acest program de studii are rolul de a crea condiţii necesare pentru  exersarea şi finalizarea actului de educare și formare  a generaţiilor de studenţi care să fie  integraţi într-o societate în care cunoaşterea şi educaţia permanentă sunt caracteristici fundamentale.

Printr-o participare conjugată a angajaţilor săi, specializarea urmăreşte să aducă actul pedagogic la un grad ridicat de eficienţă, într-o totală transparenţă a demersului educaţional general şi particular, implicând responsabilitatea individuală a fiecărui angajat şi a fiecărui student.

Pentru perioada 2016-2020 ne propunem: adaptarea și flexibilizarea programelor de studii existente, în mod deosebit a cursurilor cu abordare problematizată și cu impact major în mediul socio-economic; implementarea tehnicilor moderne la procesele de predare-învățare-evaluare; consolidarea centrului de greutate a activităților didactice orientate spre student; pentru obținerea unor competențe specializate, dar și pentru a consolida capacitatea de dezvoltare personală și de dobândire a competențelor sociale și relaționale; promovarea principiilor de responsabilitate profesională în rândurile studenților și stimularea interesului studenților pentru performanță; promovarea accesului la studii universitare a unui număr mare de absolvenți de liceu tineri, precum și a celor de vârsta a doua; formarea de competențe profesionale de comunicare, relaționare și cognitiv comportamentale în spiritul principiilor democratice; abordarea pregătirii studentului spre activități practice-aplicative în acord cu profilul psihologic, aspirațiile, studiile alese, asigurarea de servicii specializate gratuite de consiliere în domeniul ofertei educaționale și al dezvoltării carierei.

Obiectivele generale ale programului de studii Asistență Socială

Avem în vedere o serie de obiective precum: creșterea atractivității procesului didactic prin desfășurarea unor cursuri și seminarii interactive, centrate pe student/masterand; introducerea de discipline noi, modernizarea metodelor de predare-învățare; antrenarea studenților atât în activitățile de predare, cât și de cercetare; îmbogățirea imaginii specializarii; dotarea cu aparatură electronică, mobilier și alte lucruri necesare; accesul tuturor la învățământ superior de calitate precum și asigurarea condițiilor corespunzătoare de studiu pentru studenți, astfel încât aceștia să finalizeze studiile fără  dificultățile generate de situația lor socială sau economică.

Obiectivele specifice ale programului Asistenta Sociala

Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ își propune formarea competențelor și abilităților profesionale necesare specialiștilor în asistență socială și consiliere în așa fel încât aceștia să poată oferi îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale.  Aceștia ajută clienții să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent, problemelor conjugale și de altă natură.
Programul de licență aferent acestei specializări a fost conceput și este gestionat în conformitate cu:

  1. Legislația în vigoare;
  2. Clasificarea Ocupațiilor din România;
  3. Propunerile și recomandările organizațiilor profesionale din domeniu;
  4. Evoluția pieței muncii și a societății românești.

Configurat ca ofertă educațională centrată pe student, programul de licență ASISTENȚĂ SOCIALĂ este ancorat într-un mediu de învățare interdisciplinar, astfel încât studentul să se poată forma ca viitor asistent social, cercetător în asistența socială, consilier familiar, consilier de probațiune, consilier al grupurilor de risc ridicat, consilier de reintegrare socio-profesională, consilier școlar, facilitator comunitar, supervizor în asistența socială consultant în probleme sociale, mediator social, expert în politici sociale, specialist în proiecte sociale, coordonator proiecte sociale, inspector social, inspector de pensii și asigurări sociale, profesor în învățământul secundar, furnizor independent de servicii sociale.