Inserția pe piața muncii

Disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu ocupații relevante pentru domeniul asistenței sociale. Ocupațiile relevante raportate pentru calificările aferente programului de studiu de licență ASISTENȚĂ SOCIALĂ înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform Clasificării Ocupațiilor din România, vizează grupa majoră 2 (Specialiști în diverse domenii de activitate), nivelul de instruire: studii superioare


Grupa majoră

2

Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră

26

Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Grupa minoră

263

Specialiști în domeniul social și religios

Grupa de bază

2635

Specialiști în asistență socială și consiliere

Ocupații

263501

Asistent social

263511

Asistent de cercetare în asistența socială

263512

Inspector social

 

263502

Consilier in domeniul adictiilor

 

263505

Asistent social cu competente in sanatate mintală

 

263509

Asistent pentru ingrijirea persoanelor vârstnice

 

263510

Cercetaător în asistență socială

 

263512

Inspector social

 

263511

Asistent de cercetare în asistența socială

 

263513

Supervizor in servicii sociale