Misiune

Programului de studii Asistență socială are o misiune complexă didactică și de cercetare, urmărind: pregatirea de asistenți sociali, perspectiva urmării unei cariere în cercetare, formarea în spiritul cercetarii-dezvoltării-inovării, formarea de specialiști cu orizont umanist și cultural larg.

Obiective

Obiectivele programului de studii Asistență sociala derivă din caracterul preponderent aplicativ, fără a exclude componența științifică, sunt: atingerea unui nivel de competitivitate și performanță ridicat, educarea și formarea specialiștilor în domeniul Asistenței sociale prin parcurgerea unor discipline de specialitate, promovarea activității de cercetare științifică.

Oportunități de încadrare a absolvenților

asistenti sociali in cadrul primariilor, a Directiilor pentru protectia copilului, Directiei pentru evidenta persoanelor, Directia pentru munca si protectie sociala, Directia generala pentru protectia persoanelor cu handicap; asistent de cercetare in asistenta sociala; asistent social cu competente in sanatate mentala; consilier de probatiune...